Polityka Prywatności

Polityka Prywatności HostFox.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych Usługobiorców, na których rzecz Usługodawca świadczy usługi na podstawie postanowienia Regulaminu. Brak akceptacji Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług HostFox.

Administratorem danych osobowych, jest Play&Win Damian Dobrucki z siedzibą w 27-200 Starachowice przy ulicy Górzysta 24a, e-mail: bok@hostfox.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6642142064, REGON: 382503920.


Kontakt z HostFox możliwy jest pod adresem e-mail: bok@hostfox.pl oraz tradycyjną pocztą na adres: Play&Win Damian Dobrucki z siedzibą w 27-200 Starachowice przy ulicy Górzysta 24a.


HostFox przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych”), Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz.1000 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.).

Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie następujących danych

1.1. Dane:

Panel Klienta — podczas rejestracji konta w HostFox.pl należy wskazać następujące dane identyfikacyjne:

- Imię i Nazwisko

- Adres e-mail

- Hasło dostępu

- Adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj)

- Numer telefonu

- Numer indetyfikacji podatkowej

- PESEL (Wymagany przy rejestracji domen)

W przypadku firm klient wskazuje również dodatkowo nazwę firmy. Jeżeli wyznaczacie Państwo osoby kontaktowe upoważnione do składania oświadczeń w Państwa imieniu, po zalogowaniu do Panelu Klienta (w zakładce Dane Kontaktowe) należy wskazać:

- Imię i Nazwisko

- Adres e-mail (osoby kontaktowej)

- Adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj)

- Numer telefonu

- Nazwę reprezentowanej firmy

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół wsparcia jest dostępny 24/7

Dane firmy

Play&Win
Górzysta 24a
27-200 Starachowice
NIP: 6642142064
REGON: 382503920

Biuro obsługi klienta

bok@hostfox.pl

365 dni w roku.

Adres korespondencyjny

Górzysta 24a
27-200 Starachowice

kontakt@hostfox.pl

Wskazane przy rejestracji Konta Klienta dane służą również do celów związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług HostFox.

Formularz kontaktowy — W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Formularz zgłoszeniowy — W przypadku skorzystania z formularza zgłoszeniowego, Uługodawca przetwarza dane klienta wskazane podczas rejestracji.

Newsletter — W przypadku zapisania się do Newslettera wymagane jest podanie adresu e-mail.

1.2. Adres IP
Usługodawca może gromadzić informacje o adresie IP Użytkowników odwiedzających stronę internetową Usługodawcy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Usługodawcy.


Cele przetwarzania danych osobowych

2. Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług HostFox

2.1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest przesłanka niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2.2. Rozliczenia księgowe i rachunkowe, dokonywane w związku z realizacją umowy o świadczenie usług HostFox, odbywają się na podstawie przesłanki konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

2.3. W przypadku danych osobowych osób kontaktowych, upoważnionych do działania w imieniu Klienta w związku z realizacją umowy, podstawą prawną przetwarzania jest przesłanka niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.4. Państwa dane osobowe mogą być również ewentualnie przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług HostFox

3.1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest przesłanka niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter

4.1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest uprzednio wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych o produktach, usługach i akcjach promocyjnych HostFox.pl, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. W przypadku uzyskania przez Usługodawce wiadomości o korzystaniu przez użytkownika ze strony internetowej w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem strony internetowej lub niniejszą Polityką prywatności, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkownika również w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika oraz ochrony swoich uzasadnionych praw i roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. Dane osobowe mogą być również przetwarzane, gdy o ich udostępnienie zwraca się uprawniony organ państwowy. Podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas przesłanka konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.


Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

7. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także na podstawie zawartej umowy, która wskazuje określone przez nas cele przetwarzania i zobowiązuje drugą stronę do ochrony Państwa danych osobowych.

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Usługodawca współpracuje w celu wykonania usług świadczonych na Państwa rzecz. Mogą to być podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy usługi księgowe, prawne i windykacyjne, podmioty udostępniające na rzecz Usługodawcy przestrzeń dyskową na serwerach, podmioty świadczące usługi w zakresie przechowywania kopii zapasowych danych gromadzonych w formie elektronicznej, a w przypadku korespondowania z nami w formie tradycyjnej, również operatorzy płatności oraz a także operatorzy pocztowi i firmy kurierskie. Dane osobowe mogą być przekazywane również innym podmiotom, o czym zostaniecie Państwo uprzednio poinformowani.


Czas przetwarzania danych osobowych

9. Przetwarzanie przez Usługodawce danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług HostFox będą przechowywane przez okres jej trwania, a po jego upływie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu tejże umowy.

10. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją usługi Newsletter będzie miało miejsce do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych.

11. Dane osobowe przetwarzane w związku ze skorzystaniem przez Państwa z formularza kontaktowego, będą przetwarzane do czasu udzielenia przez Usługodawce odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez formularz. Natomiast dane osobowe przetwarzane w związku ze skorzystaniem przez Państwa z formularza zgłoszeniowego, z uwagi na ich archiwizowanie w panelu klienta, będą przetwarzane do czasu usunięcia konta klienta.


Forma przetwarzania danych

12. Większość danych osobowych jest przetwarzana w formie elektronicznej, na serwerach należących do Usługodawcy oraz na serwerach dzierżawionych od podmiotów trzecich, a także na komputerach służbowych, dyskach zewnętrznych oraz urządzeniach moblnych. Cześć danych osobowych może być przetwarzana również w formie papierowej.


Aktualizacja danych osobowych

13. Każdy użytkownik strony internetowej zobowiązany jest do aktualizacji uprzednio wprowadzonych danych osobowych w przypadku ich zmiany. Zabronione jest podawanie danych osobowych nieprawdziwych. W przypadku podania przez Klienta danych osobowych osoby kontaktowej, Klient odpowiada za aktualizację tych danych oraz ich niezwłoczne usunięcie w sytuacji, gdy dana osoba przestaje być osobą kontaktową z ramienia Klienta.

14. W celu dokonania aktualizacji lub sprostowania danych osobowych, prosimy o przesyłanie informacji drogą e-mailową na adres bok@hostfox.pl. Jeśli posiadają Państwo zarejestrowane konto klienta, prosimy o dokonanie stosownych zmian po zalogowaniu. W przypadku przesłania wiadomości e-mail, zostaniecie Państwo powiadomieni tą samą drogą o zaktualizowaniu danych osobowych.


Wiarygodność danych osobowych

15. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić nam zawarcie i realizację umowy o świadczenie usług HostFox.


Profilowanie

16. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane przez Usługodawcę do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania. Usługodawca nie wykorzystuje systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące Państwa danych osobowych. Decyzje i działania podejmowane są wyłącznie przez pracowników.


Polityka plików cookies

18. Pliki cookies („ciasteczka”) to informacje, które serwisy internetowe przesyłają do przeglądarki internetowej, a które przeglądarka odsyła do serwisu internetowego przy ponownym wejściu do serwisu. Dzięki korzystaniu z plików cookies nie muszą Państwo ponownie wpisywać danych uprzednio wprowadzonych na stronie internetowej, a Państwa urządzenie jest rozpoznawane przez Stronę internetową, dzięki czemu jej wyświetlanie jest automatycznie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb i wcześniej wybranych ustawień.

19. Pliki cookies co do zasady nie są danymi osobowymi, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach cookies, w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą stanowić dane osobowe.


Rodzaje plików cookies

20. Na stronie internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są Państwa w urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie komórkowym) do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.


Wykorzystywanie plików cookies

21. Pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji Użytkownika (tj. o adresie IP, z którego Użytkownik łączy się ze stroną internetową, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Informacje generowane przez pliki cookies, w tym adres IP, mogą być przekazywane przez HostFox.pl na rzecz Google oraz Tidio Chat (narzędzia umożliwiającego prowadzenie rozmowy z Klientem poprzez stronę internetową w czasie rzeczywistym).

21.1. Utrzymania sesji Użytkownika strony internetowej, dzięki której Klient nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie.

21.2. Dopasowania zawartości Strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika

21.3. W ramach zamieszczanych na stronach Usługodawcy mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

21.4. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości. Analiza tych statystyk jest anonimowa.


Rezygnacja z plików cookies

22. Mają Państwo prawo, aby zrezygnować z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce internetowej. Strona internetowa może jednak nie funkcjonować w sposób prawidłowy bez włączonej obsługi plików cookies.


Postanowienia końcowe

23. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej polityki prywatności.