Parametry Bezpieczeństwa - Hosting WWW

Parametry Bezpieczeństwa

Hosting WWW

Pakiet
STUDY LITE START ADVANCED ENTERPRISE
Charakterystyka serwera
Pojemność konta [GB] 2 25 50 100 200
Transfer danych b/o b/o b/o b/o b/o
Liczba domen obsługiwanych 2 b/o b/o b/o b/o
Liczba baz danych MySQL 5 20 50 b/o b/o
Liczba kont e-mail 5 50 100 b/o b/o
Serwer WWW
Liczba rdzeni procesora 1 1 1.5 2.5 3
Pamięć serwera fizyczna 500MB 1GB 2GB 3GB 4GB
Maks. PHP Memory limit 512MB 512MB 512MB 512MB 512MB
Liczba jednoczesnych połączeń HTTP 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
HTTP Timeout [sek.] 300 300 300 300 300
Liczba jednoczesnych procesów PHP/CGI/CRON 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Czas wykonywania skryptu PHP/CGI b/o b/o b/o b/o b/o
Liczba plików na serwerze 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Rozmiar pojedynczego pliku na serwerze b/o b/o b/o b/o b/o
Bazy danych MySQL
Rozmiar pojedynczej bazy danych b/o b/o b/o b/o b/o
Liczba jednoczesnych połączeń do bazy b/o b/o b/o b/o b/o
Czas wykonywania zapytania do bazy 180s 180s 180s 180s 180s
Poczta elektroniczna i FTP
Rozmiar pojedynczej skrzynki e-mail b/o b/o b/o b/o b/o
Rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail 100MB 100MB 100MB 100MB 100MB
Liczba odbiorców pojedynczej wiadomości 100 100 100 100 100
Liczba wiadomości wysyłanych z serwera (na godzinę lub dobę) 5.000/dobę 5.000/dobę 5.000/dobę 5.000/dobę 5.000/dobę
Liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3/IMAP/SMTP 10 10 10 10 10
Rozmiar pojedynczego konta FTP b/o b/o b/o b/o b/o
Zadania cykliczne
Czas wykonania zadania cron b/o b/o b/o b/o b/o
I/O 10MB/s 50MB/s 50MB/s 50MB/s 50MB/s
IOPS 1024 1024 1024 1024 1024
Kopie zapasowe
Częstotliwość wykonywania backupu 1/24H 1/24H 1/24H 1/24H 1/24H
Maks. czas dostępności kopii 7 dni 14 dni 14 dni 28 dni 28 dni